เนื้อหาหลัก
ฟักไข่เป็ดเทศ-ไข่ไก่ ทุกสายพันธุ์ (ไก่ดำ ไก่พื้นเมือง ไก่สามสายเลือด) ออกง่ายได้ผลผลิตกว่า 90% กล้ารับประกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงซื้อตู้ฟักไข่ไก่จากร้านไพบูลย์ปศุสัตว์จำนวน 80 ตู้ โรงฟักไข่เป็ดบาบารีไพบูลย์ปศุสัตว์ ฟาร์มเครือข่ายศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชซื้อตู้ฟักไข่ไก่จำนวน 20 ตู้ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคามซื้อตู้ฟักไข่ไก่ขนาดจุ 5000 ฟอง จำนวน 3 ตู้ จากร้านไพบูลย์ปศุสัตว์ สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ จังหวัดศรีสะเกษ สั่งซื้อตู้ฟักไข่ขนาดจ 6000 ฟองจากร้านไพบูลย์ปศุสัตว์จำนวน ุ 6 ตู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ทำการจัดซื้อตู้ฟักไข่ขนาดความจุ 500 ฟองจำนวน 21 ตู้จากร้านไพบูลย์ปศุตว์